Kas yra sandarumo testas?

Tai tyrimas, kurio metu nustatomas išorinių pastato atitvarų sandrumo lygis.

Nustatytas sandarumo lygis lyginamas su techniniuose standartuose nurodytomis normomis.

Sandarumo testas atliekamas griežtai laikantis Europos techninio standarto - LST EN 13829:2000, kuris apibrėžia šiuos pagrindinius kriterijus:
 • kokios atmosferos sąlygos tinkamos atlikti sandarumo testą;
 • kokie testo žingsnsiai turi būti atlikti ir kokia jų tvarka;
 • kaip interpretuoti gautus rezultatus remiantis galiojančiu statybos techniniu reglamentu.
Pagal galiojantį statybos techninį reglamentą (STR_2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika"), kuris reglamentuoja pastato sandarumą, kai tarp pastato vidaus ir išorės slėgių skirtumas yra 50 Pa, oro apykaita pastate turi būti ne didesnė už:

 • 3 kartus per valandą patalpose, kuriose nėra vėdinimo įtaisų ; 
 • 1,5 karto per valandą patalpose, kuriose įrengti vėdinimo įtaisai. *
* Vėdinimo įtaisai, tai įrengimai, kurie mechaniškai ventiliuoja patalpas. (Pvz. rekuperacinė sistema).

Kokie matavimai atliekami sandarumo testo metu?
 • Išmatuojamas pastato vidinės erdvės plotas ir tūris;
 • Nustatoma vidaus ir išorės temperatūra;
 • Matuojamas vidaus ir išorės slėgis, bei jų skirtumai;
 • Pamatuojamas išorės vėjo greitis;
 • Nustatomas oro pasikeitimas patalpose.
Kokia sandarumo testo nauda?
 • Nustatomas bendras pastato sandarumo lygis;
 • Lokalizuojamos konkrečios nesandarios pastato vietos;
 • Užsakovas sužino pastato sandarinimo poreikį;
 • Nustatoma langų bei durų montavimo kokybė;
Ką mes siūlome?
 • Nustatysime nesandarias pastato vietas;
 • Jas lokalizuosime ir pateiksime patarimus kaip jas užsandarinti;
 • Pateiksime detalią ataskaitą;
 • Esant poreikiui patys atliksime sandarinimo darbus. Po to vėl patikrinsime, kokia buvo pasiekta sandarinimo nauda.
Palačiau apie mūsų paslaugas - www.termas.lt , el.p. diagnostika@termas.lt arba numeriu 862350820