Sandarumo testas A , A+ ir A++ klasės pastatams. Mes akredituota laboratorija!

Turim džiugią naujieną, praėjusiais metais 2014.08.20 įkūrėme UAB "Termas" Pastatų sandarumo bandymų laboratoriją", šiandien jau galime džiaugtis jos akreditavimu. Mūsų akreditacijos pažymėjimą galite rasti: http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos-449


Nuo šiol galime atlikti ne tik rekomendacinio pobūdžio sandarumo testus, bet ir akredituotus testus, kurie prisideda prie bendro pastato energetinio sertifikavimo.

Rekomendacinio pobūdžio sandarumo testas: jis yra skirtas įvertinti namo esamai sandarumo būklei bei surasti konkrečias nesandarias vietas. Taipogi sužinoti koks yra namo sandarinimo poreikis, kad pasiekti konkretų reikiamą sandarumo rodiklį.

Akredituotas sandarumo testas: šis testas atliekamas visiškai pabaigus statybos darbus. Įvertinamas pasiektas sandarumo lygis, o rezultatai tampa energinio naudingumo sertifikato dalimi.

Siekiant A ir aukštesnio energinio naudingumo pastato rodiklių rekomenduojama atlikti bent vieną rekomendacinio tipo sandarumo testą statybų eigoje, kad būtumėte tikri, kad namo sandarumo rodiklis atitiks reikalavimus, o surasti defektai bus ištaisyti laiku. Yra klientų pas kuriuos važiuojame ir 3-4 kartus atlikti tarpinių sandarumo bandymų.

SVARBU ! - Statybos techniniame reglamente: STR 2.01.09:2012 „PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ yra nurodyta, kad pradėtai statybai nuo 2016 metų sausio 1d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A. Vadinasi kiekvienam naujai statomui namui sandarumo testas bus privalomas.

Akredituoti pastatų sandarumo matavimai reikalingi sertifikuojant A, A+, A++ klasės pastatus, juose oro apykaita turi būti ne didesnė nei 0,6 karto per valandą esant 50Pa slėgių skirtumui.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui
Eil. Nr.
Pastato paskirtis [5.4]
Pastato energinio naudingumo klasė
n50.N, (1/h)
1.
Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo
C
2,0
B
1,5
A, A+, A++
0,6
2.
Maitinimo, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio
C, B
2,0
A
1,5
A+ ir A++
1,0


Šią paslaugą galite užsisakyti telefonu - 8 663 73173 , el.p. diagnostika@termas.lt

Daugiau infromacijos tinklapyje - www.termas.lt